เลือก “สี” ของคุณ

THECODE

THE CODE นำเสนอสี 3 รูปแบบตามลักษณะงานของคุณ เพื่อให้ครอบคลุมทุกการใช้งานสำหรับทุกพื้นผิว (ยกเว้นโฟม) ผิวสแตนเลส และทุกสีที่คุณต้องการ มีจำหน่ายทั้งรูปแบบกระป๋องและอัดสเปรย์

THE CODE
COLOR

สีพ่นโทนพิเศษ
มีให้เลือก 4 series

1

THE CODE
STAINLESS

สีพ่นสแตนเลส
มีให้เลือก 10 เฉดสียอดนิยม

1

THE CODE
design GLaSS

สีพ่นกระจก
มีให้เลือก 10 เฉดสียอดนิยม

1

THE CODE
FURNITURE

สีพ่นเฟอร์นิเจอร์
มีให้เลือก 10 เฉดสียอดนิยม

1

THE CODE
ALUMINIUM

สีพ่นอลูมิเนียม

มีให้เลือก 10 เฉดสียอดนิยม

1

THE CODE
PLASTIC

สีพ่นพลาสติก

มีให้เลือก 10 เฉดสียอดนิยม

1

THE CODE
STEEL

สีพ่นเหล็ก

มีให้เลือก 10 เฉดสียอดนิยม

1

THE CODE
CARS

สีพ่นรถยนต์

มีให้เลือก 10 เฉดสียอดนิยม

1

THE CODE
MOTORCYCLES

สีพ่นมอเตอร์ไซต์

มีให้เลือก 10 เฉดสียอดนิยม

1

THE CODE
BICYCLES

สีพ่นจักรยาน

มีให้เลือก 10 เฉดสียอดนิยม

1

CODE
BY YOU

เลือกสีตามสไตล์คุณ
ออกแบบได้ทุกเฉดสีตาม PANTONE

1
HOW TO ORDER?

วิธีสั่งซื้อสี

01.

ลักษณะงาน

ระบุลักษณะงานออกแบบของคุณ ได้แก่ พื้นผิวของวัสดุ วัตถุประสงค์การใช้สี เพื่อนำเสนอสีที่เหมาะสมกับงานของคุณ

ตัวอย่างเช่น วัสดุผิวสแตนเลส สำหรับใช้ภายนอก

02.

รูปแบบสีที่ต้องการ

ระบุสีที่ต้องการ โดยเลือกจากแคตตาล็อคสี THE CODE หรือเลือกสีเฉพาะของคุณ และระบุรูปแบบสีที่ต้องการ เช่น ต้องการเนื้อสีแบบด้าน หรือ โชว์ผิวงาน

03.

ปริมาณที่ใช้

ระบุปริมาณที่คุณต้องการใช้ เริ่มต้นตั้งแต่ 0.5 ลิตรขึ้นไป