PRODUCTS & All solutions are available

at THE CODE.

Let's explore and browse

your color schemes.
SERVICES

เลือก “สี” ของคุณ

THECODE

THE CODE นำเสนอสี 3 รูปแบบตามลักษณะงานของคุณ เพื่อให้ครอบคลุมทุกการใช้งานสำหรับทุกพื้นผิว (ยกเว้นโฟม) ผิวสแตนเลส และทุกสีที่คุณต้องการ มีจำหน่ายทั้งรูปแบบกระป๋องและอัดสเปรย์

THE CODE
COLOR

สีพ่นโทนพิเศษ
มีให้เลือก 4 series

1

THE CODE
STAINLESS

สีพ่นสแตนเลส
มีให้เลือก 10 เฉดสียอดนิยม

1

CODE
BY YOU

เลือกสีตามสไตล์คุณ
ออกแบบได้ทุกเฉดสีตาม PANTONE

1
HOW TO ORDER?

วิธีสั่งซื้อสี

01.

ลักษณะงาน

ระบุลักษณะงานออกแบบของคุณ ได้แก่ พื้นผิวของวัสดุ วัตถุประสงค์การใช้สี เพื่อนำเสนอสีที่เหมาะสมกับงานของคุณ

ตัวอย่างเช่น วัสดุผิวสแตนเลส สำหรับใช้ภายนอก

02.

รูปแบบสีที่ต้องการ

ระบุสีที่ต้องการ โดยเลือกจากแคตตาล็อคสี THE CODE หรือเลือกสีเฉพาะของคุณ และระบุรูปแบบสีที่ต้องการ เช่น ต้องการเนื้อสีแบบด้าน หรือ โชว์ผิวงาน

03.

ปริมาณที่ใช้

ระบุปริมาณที่คุณต้องการใช้ เริ่มต้นตั้งแต่ 0.5 ลิตรขึ้นไป